GEOPROFIL d.o.o. u svojoj djelatnosti se bavi geodetsko - katastarskim poslovima, izrađujemo elaborate o etažiranju, inženjerskom geodezijom, kartografijom i GIS-om za pravne i fizičke osobe.

 

Obavljamo širok spektar geodetskih radova, te izrađujemo geodetske elaborate zajedno s potrebnom tehničkom dokumentacijom. Također vršimo i usluge etažiranja, iskolčenja, kartografije i geoinformatička rješenja. 

 

Obavljamo slijedeće usluge:

 

Parcelacija

 

Uknjižba objekata

 

Iskolčenje objekata

 

Snimanje i izrada situacija - podloga za projektiranje

 

Digitalna obrada geodetskih podataka

 

Ostali geodetski poslovi

 

 

Poduzeće GEOPROFIL d.o.o. za geodetske poslove, registrirano je za obavljanje slijedećih radnji iz osnovne djelatnosti:

 

¨ geodetsko premjeravanje

¨ građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem

¨ tehničko ispitivanje i analiza

¨ industrijsko i građevinsko premjeravanje

¨ izrada informacijskih sustava

¨ savjetovanje iz područja geodezije

¨ izrada projekata na području primijenjene geodezije

¨ izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi uRepublici Hrvatskoj

 

povratak na vrh

 

Čime se bavimo

Text Box: za geodetske poslove