Text Box: za geodetske poslove

Snimanje uzdužnog profila i izrada projekta za savijanje cijevi, položajno i visinsko iskolčenje trase, snimanje specijalnih situacija

Snimanje situacije za projekt

Iskolčenje prometnice i objekata.

Snimanje fasade za projektiranje panela.

Iskočenje položaja čeličnih nosača mosta

 

Referentna lista

neki od projekata na kojima smo radili