Text Box: za geodetske poslove

 

Čime se bavimo

Parcelacija

 

Izrada prijavnih listova za katastar i zemljišnu knjigu, u svrhu cijepanja parcela.

 

Na zahtjev stranke izrađujemo prijavne listove u svrhu cijepanja parcela, sređivanja imovinskih odnosa, diobe, uknjižbe objekata, formiranja građevinskih parcela, izvlaštenja, eksproprijacije i dr.

 

povratak