Text Box: za geodetske poslove

Snimanje i izrada situacija - podloga za projektiranje

 

Snimanje i izrada geodetskih podloga u željenom mjerilu.

 

Geodetsko snimanje i izradu situacije postojećeg stanja izrađujemo u svrhu podloge za projektiranje, ili kao snimak izvedenog stanja. Situacija se izrađuje u potrebnom mjerilu na papiru ili bilo kojem CAD programu. Prema želji investitora izrađujemo i visinsku predodžbu terena pomoću slojnica, uzdužnih ili poprečnih profila ili 3D modela.

 

povratak

 

Čime se bavimo