Text Box: za geodetske poslove

Iskolčenje objekata

 

Iskolčenje objekata (obiteljskih kuća, hala, mostova, nadvožnjaka, ...), komunalnih instalacija (voda, plin, kanalizacija ..), terena ( visinsko iskolčenje terena, vodotoka, kanala ..).

 

Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine. Nakon što dobijete građevinsku dozvolu, potrebno je angažirati geodeta za iskolčenje objekta. Nakon terenskog iskolčenja, izrađuje se elaborat iskolčenja, te ovjerava od ovlaštenog inženjera geodezije.

 

povratak

 

Čime se bavimo