Text Box: za geodetske poslove

Uknjižba objekata

 

Izrada prijavnih listova za katastar i zemljišnu knjigu, u svrhu uknjižbe objekata 

 

Uknjižba objekata u katastar i zemljišnu knjigu, zakonska je obaveza svakog investitora nakon izgradnje. Za ishođenje uporabne dozvole, sređenja osobnih dokumenata, dobivanje kućnog broja, ishođenje hipotekarnih kredita i dr., potrebno je imati uknjiženi objekat u katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici).

 

povratak

 

Čime se bavimo